Kolejne inwestycje w drogi krajowe - 330 mln zł na poprawę bezpieczeństwa

Kolejne inwestycje w drogi krajowe - 330 mln zł na poprawę bezpieczeństwa

Budowa drogi foto: Auto Świat
3d8bf2a7-3b4e-4fb8-9645-f7654bc858e7 0

Choć co roku największe sumy przeznaczane są na budowę nowych dróg szybkiego ruchu, to jednak miliony złotych trafiają też na poprawę stanu dróg niższej kategorii. Ministerstwo Infrastruktury zatwierdziło właśnie kolejne 19 programów inwestycyjnych, które łącznie kosztować będą niemal 330 mln zł.

Ogromna część ruchu samochodowego w naszym kraju odbywa się po drogach krajowych, których stan w wielu przypadkach nie jest najlepszy. Dlatego na takich szlakach komunikacyjnych potrzebne są inwestycje, które poprawią poziom bezpieczeństwa. Nowe 19 inwestycji zaakceptowanych właśnie przez Ministerstwo Infrastruktury to zadania związane z przebudową, rozbudową i budową dróg krajowych, w tym obwodnic, rozbudową mostów oraz poprawą bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowę skrzyżowań, chodników i kładek dla pieszych oraz ścieżek rowerowych, budowę zatok autobusowych i sygnalizacji świetlnej. Nowe inwestycje będą realizowane w województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, mazowieckim, łódzkim i małopolskim.

Inwestycje w poprawę stanu dróg krajowych - GDDKiA
4 ]]>

Województwo zachodniopomorskie

Budowa obwodnicy Gryfina w ciągu drogi krajowej nr 31 - realizacja w latach 2022 - 2025

Budowa drogi krajowej nr 31, odcinek od węzła Radziszewo A6/31 (z węzłem) do Gryfina - realizacja w latach 2024 - 2026

Budowa sygnalizacji świetlnej w województwie zachodniopomorskim w ciągu drogi krajowej nr 10 w miejscowości Wapnica - realizacja w 2018 r.

Województwo lubuskie

Rozbudowa drogi krajowej nr 22 w m. Krzeszyce w ramach zadania „Roboty budowlane na moście drogowym nad rz. Postomią” - realizacja w latach 2018 - 2019

Województwo wielkopolskie

Przebudowa drogi krajowej nr 11 w Pile, budowa ronda na skrzyżowaniu al. Niepodległości z ul. Popiełuszki oraz budowa pasa dla pojazdów skręcających w lewo na skrzyżowaniu ul. Niemcewicza i al. Niepodległości - realizacja w latach 2018 - 2019

Budowa sygnalizacji świetlnych na przejściach dla pieszych w m. Płytnica, Dobrzyca i Gościejewo, w ciągu drogi krajowej nr 11 - realizacja w 2018 r.

Rozbudowa wiaduktu nad ul. Piaski w Swarzędzu w ciągu drogi krajowej nr 92 - realizacja w latach 2021 - 2022

Województwo dolnośląskie

Rozbudowa łącznic węzłów Brzezimierz i Wrocław Wschód autostrady A4 - realizacja w latach 2020 - 2021

Budowa sygnalizacji dla pieszych w ciągu drogi krajowej nr 36 w Lubinie - realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie dolnośląskim na DK 12 w Dankowicach - realizacja w 2019 r.

Województwo mazowieckie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Ludwinowie - realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie mazowieckim na DK 62 w Gwizdałach - realizacja w 2018 r.

Budowa kładki pieszo-rowerowej na DK 62 w Węgrowie - realizacja w 2018 r.

Województwo łódzkie

Budowa obwodnicy Radomska w ciągu dk nr 42 i 91 - planowana w latach 2022 - 2025

Województwo małopolskie

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Frycowa, Łabowa, Nowa Wieś - realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 75 w miejscowościach Tymowa, Jurków, Czchów - realizacja w 2018 r.

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w województwie małopolskim na DK 94 w miejscowości Ładna - realizacja w 2018 r.

Budowa zatoki autobusowej w ciągu DK 73 w miejscowości Żelazówka - realizacja w 2018 r.

Budowa sygnalizacji świetlnej na DK 47 w Szaflarach - realizacja w 2019 r.

Redakcja poleca